Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
Nesan ERDOĞAN


RESİM GALERİSİNDE

hayır bayım
mavi dinginliğinde bulamazsın denizin
resmini mutluğumun benim
arıyorsan onu ve ille sularda
ara öylese vazolarda
içinde karanfiller çırpınan

ki yüzüktü ateşten
düşüp elimden kayan

- saksağan, çalma onu
götürme yanar yuvan -

hayır bayım
ne mavi ne de dingin
benimki biraz özgün

© Nesan ERDOĞAN, 2009
Deze website   Rotterdam

IN DE GALERIE

nee mijn heer
je kunt in de blauwe stilte van de zee
het schilderij van mijn geluk niet vinden
als je het zoekt en op het land en in het water 
zoek dan in de vazen
waarin de ritselende anjers staan 

het was de ring die uit het vuur 
viel en uit mijn handen gleed 

- ekster, steel hem niet 
 je nest zal vlam vatten -

nee mijn heer
noch blauw noch stil 
is het mijne een weinig eigen

© Sytske Sötemann, 2009