Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir


Dichters

Gülten AKIN | Şavkar ALTINEL | Ahmed ARİF | BAKİ | Ataol BEHRAMOĞLU | Necati BEY | Kadı BURHANEDDİN | Edip CANSEVER | Cevat ÇAPAN | Mehmet ÇETİN | Yunus EMRE | Nesan ERDOĞAN | Seyhan ERÖZÇELİK | Tevfik FİKRET | Tarık GÜNERSEL | Fıtnat HANIM | Ahmet HAŞİM | HAYALİ | Nâzim HİKMET | Gülseli İNAL | Özdemir İNCE | KARACAOĞLAN | Yahya KEMAL BEYATLI | Birhan KESKİN | Necip Fazıl KISAKÜREK | Cahit KOYTAK | Roni MARGULIES | Bejan MATUR | Lale MÜLDÜR | Murathan MUNGAN | NEF‘İ | Arkadaş Zekai ÖZGER | Gonca ÖZMEN | Ahmed PAŞA | Pir SULTAN ABDAL | Cemal SÜREYA | Mehmet TANER | Hasan Ali TOPTAŞ | Turgut UYAR | Hilmi YAVUZ | Can YÜCEL |

Mehmet ÇETİN

BÊBEXTİYE

NOODLOT

piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine
zê roca payızi zê varıse amnani ama şê omrê tu
qê kem nêbiye iştiriyane to’ra xesreta to hocara
vana kê daa bêveso welêbıro bêqediro nu welat
e kê manu nia bewayr bêberbe serba bêbextiynê 

piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine
kırmanciyna xo bêpine ha gola dersima bêwayıre
ware xu bêpine veri koide hega xo marabayna xo
xovıramekê tu anca koe muzırra hızıre xu bêpine
veng u vac çino kê bêberbe serba bêbextiyna mê
 
piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine
tu zê tikma rezi tu zê koi berzi bêpine hocadê
mılcıkane bırr bêpine cemu xu mezela qalike xu
e kê rısna seri sıma ‘ce xu ‘ce cirane xu bêpine
vıle xu çöytmeke zeri menci serba bêbextiyna mê 

piye mê tu hocadê zê jü koi merdayna xo bêpine

© Mehmet ÇETİN, 1995
Website Mehmet Çetin   İstanbul/Amsterdam
wacht daar onwrikbaar als de bergen, vader
in je leven van herfstdagen en zomerregen
onstelpbare tranen van heimwee wenend
land dat jou schandvlekt verschroeit tot as
hoedt men je niet huil dan om mijn noodlot

wacht daar onwrikbaar als de bergen, vader
wacht op je stam aan het verlaten meer van dersim
wacht op je berg, je vlakte, je weide, je knechtschap
en vergeet je heilige niet in de bergen van munzir
niets zul je horen huilend om mijn noodlot

wacht daar onwrikbaar als de bergen, vader
wacht daar als een zaailing hoog in de bergen
wacht daar als de vogels in het bos, als het meer
van munzir, als het graf van je grootvader
buig niet zucht niet om mijn tragisch noodlot

wacht daar onwrikbaar als de bergen, vader

© Sytske Sötemann, 1997  
Vertaling uit Kirmançki: Müslüm Polat i.s.m. Nesan Erdoğan


 Volgende vertaling (willekeurige keuze)