Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
Ahmet HAŞİM (1884–1933)


MUKADDİME

             Karaosmanzâde Câvide Hayri Hanımefendi'ye

Zannetme ki güldür, ne de lâle
Âteş doludur, tutma yanarsın
Karşında şu gülgûn piyâle...

İçmişti Fuzuli bu alevden,
Düşmüştü bu iksir ile Mecnûn
Şi'rin sana anlattığı hâle...

Yanmakta bu sâgardan içenler,
Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı
Baştanbaşa efgân ile nâle...

Âteş doludur, tutma yanarsın
Karşında şu gülgûn piyâle!..

© Ahmet HAŞİM, 1926
Piyale   İstanbul


PROLOOG

			Voor mevrouw Karaosmanzâde Câvide Hayri

Houd dit niet voor een roos, of een tulp
Raak hem niet aan, vol van vuur als hij is
Want branden zul je je aan deze rozenkelk ...

Fuzulî heeft van deze vlam gedronken,
En wat Mecnun door dit elixer overkwam
Dat vertelt je het gedicht ...

Branden zullen zij die uit deze beker drinken,
Daarom is de nacht der liefde
Vervuld van droefheid en verdriet ...

Raak hem niet aan, vol van vuur als hij is
Want branden zul je je aan deze rozenkelk!..

© Sytske Sötemann, 2009  

MERDİVEN

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, 
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak... 

Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta, 
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta... 

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller 
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller, 
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-ı hafîdir ki rûha dolmakta 
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

© Ahmet HAŞİM, 1926
Piyale   İstanbul


DE TRAP

Traag zul je deze trappen tree voor tree bestijgen,
Bladeren van zonnekleur dwarrelend aan je zomen,
En heel even zul je huilend opzien naar de hemel ...

Het water vergeelt ... je gezicht verbleekt langzaam,
Aanschouw de rode lucht, de avond kondigt zich aan ...

Naar de aarde gebogen bloeden aanhoudend de rozen,
Takken als vlammen, nachtegalen die daar bloedig verpozen,
Brandde het water? Waarom lijkt marmer op brons?

De ziel is doordrenkt van deze verholen taal,
Aanschouw de rode lucht, de avond kondigt zich aan ...

© Sytske Sötemann, 2009