Sytske Sötemann

Biografie

Özgeçmiş


Biografie
Sytske Sötemann werd geboren op 14 juni 1947 te Amsterdam.

Opleidingen en werkzaamheden

Zij voltooide in 1971 de studie cultureel werk aan de Sociale Academie en was tot in 1976 achtereenvolgens werkzaam als vormingswerker in internaatsverband, ‘achter de dijk’ aan het Veerse Meer in Zeeland, en als buurtwerker, weer in Amsterdam.

Eind 1976 verhuisde zij – vanwege de politiek en de liefde – naar Rotterdam, alwaar zij als vrijwilliger werkte in het buurtwerk en in actiegroepen, terwijl zij later op de scholen van haar kinderen tevens participeerde in de Oudercommissie en/of -Raad. Als zodanig was ze nauw betrokken bij de eerste acties van ouders in het kader van de strijd tegen ‘Zwarte en Witte Scholen,’ die in de jaren tachtig in de oude wijken waren ontstaan. In het verlengde daarvan organiseerde RADAR (www.radar.nl), die de acties ondersteunde, een congres dat resulteerde in beleidsaanbevelingen om het tij te keren. Serieuze maatregelen bleven echter uit, met de bekende gevolgen van dien. Jan Rath gebruikte deze acties, waarbij migrantenouders en Nederlandse ouders samen tegen de apartheid in het onderwijs streden, als casestudie voor zijn proefschrift Minorisering: De Sociale Constructie van ‘Etnische Minderheden. Utrecht, 1991 (www.janrath.com).

In 1986 begon zij aan de avondopleiding MO-B Turks te Utrecht, waarvan zij in 1990 het schriftelijke examen behaalde, waarna zij overstapte naar de studie Turks bij de Vakgroep Talen en Culturen van het Islamitische Midden-Oosten van de (Rijks) Universiteit Leiden. In 1997 verwierf zij aldaar (cum laude) haar doctoraalbul.

Vervolgens raakte zij intensief betrokken bij diverse vertaalprojecten van Turkstalige poëzie en bij de organisatie van verschillende poëziefestivals. Ook gaf zij colleges en lezingen over Turkse literatuur, met bijzondere aandacht voor de poëzie.

In 2000 hervatte zij het in haar doctoraalscriptie begonnen onderzoek omtrent de Turkse poëzie aan het begin van de twintigste eeuw, dat is uitgemond in een proefschrift waarop zij in september 2004 is gepromoveerd: Yahya Kemal Beyatlı - Turkse poëzie in de vroege twintigste eeuw. Een analyse. (Te lezen op deze website onder ‘proefschrift’ en te bestellen bij de auteur).
 

Voorts vertaalde ze onder meer voor Theater RAST (www.rast.nl): Vedat Çetin, Ahmed Arif, bir şair bir şehir [Ahmed Arif, een dichter een stad]. Opgevoerd in 2002.
Hasan Ali Toptaş, Yalnızlıklar [Eenzaamheden]. Onder de titel Solitude opgevoerd in 2006.
Celil Toksöz, Tarator [Tarator]. Opgevoerd in 2009.

Zij is (extern) adviseur en mentor voor het Nederlands Letterenfonds (voorheen Fonds voor de Letteren) inzake Turkse literatuur en vertalingen.
Van november 1994 tot januari 2010 was zij bovendien werkzaam bij een ROC als – onder meer – docente Nederlands als tweede taal (NT2), en de laatste jaren als begeleider van (dreigende) schoolverlaters op het MBO.

Daarnaast is zij steeds actief geweest in het Rotterdamse letterencircuit.
Zo maakte zij deel uit van het bestuur van de Noodfaculteit Letteren Rotterdam, een initiatief van het Rotterdamse Letterenoverleg, waaruit inmiddels de Bijzondere Leerstoel Literatuur en Samenleving aan de Erasmus Universiteit is voortgekomen. Na de benoeming van de bijzondere hoogleraar, Frans-Willem Korsten, in mei 2007, heeft de Stichting Noodfaculteit Letteren Rotterdam besloten zichzelf op te heffen. Het stokje is overgenomen door de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam. (www.letterenensamenleving.nl).

Ook was ze als bestuurslid betrokken bij de oprichting van Uitgeverij Douane (www.uitgeverijdouane.nl).

Ze was voorzitter van het op initiatief van het Rotterdamse Letterenoverleg opgerichte Letterenhuis Rotterdam, bedoeld om het letterenklimaat in deze stad te stimuleren en te ondersteunen. Als zodanig was zij in het kader van het behoud van het literaire erfgoed, nauw betrokken bij de organisatie van het Anna Blaman Festival en de heropvoering van Het Tribunaal in 2006. Beide geïnitieerd door Hans Sibarani, oprichter en directeur van het literaire productiebureau Ram Horna. In samenwerking met het CBK (Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam) is er in 2010 een gedenkteken voor Anna Blaman onthuld.

Ze was in 2004 en 2007 jurylid voor de Anna Blamanprijs van het Prins Bernard Cultuur Fonds Rotterdam, die eenmaal in de drie jaar wordt uitgereikt. Zie voor alle gelauwerde auteurs: www.literaireprijzen.nl.

Sinds 2016 is zij bestuurslid van PEN Nederland (www.pennederland.nl") met een speciale verantwoordelijkheid voor het Writers in Prison Committee (WIPC)

Vertalingen

Apart van de talrijke incidentele vertalingen voor individuele dichters, festivals, lezingen e.d. zijn er de vertalingen die met nadere informatie op de homepage staan vermeld:

Reisgenoten en Wijnschenkers, tweetalige bundel met Osmaanse poëzie van de veertiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw.
Moderne Turkse Poëzie, tweetalige bundel, de canon van Turkse poëzie in de twintigste eeuw.
Turkse poëzie in het nieuwe millenium in voorbereiding.

Nâzım Hikmet, ​​​​Het epos van sjeik Bedreddin, zoon van de kadi te Simavne zal opnieuw verschijnen in een volledig herziene en tweetalige editie.

Roni Margulies, Rotterdam Güncesi / ROTTERDAMS DAGBOEK (10 gedichten en 40 foto's in doosje).

Birgül Oğuz, Ha!