Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
Ahmed PAŞA (gest. 1497)


Gazel

I

Nalemi zemzeme-i murg-ı seherden sorasın
Dertment olduğumu hasta ciğerden sorasın

Gussamın kıssaların yazar iken ahumdan
Hameler yandığını name-i terden sorasın

Şevkini ruhlarının şem-i kamerden biliben
Zevkini leblerinin şehd ve şekerden sorasın

Kise-i ömrü tehi ettiğimi yolunda
Olacak hak beden kase-i serden sorasın

Hak olduğuma inanmaz isen bad-ı saba
Ayağı tozu ile geldi seferden sorasın

Gözlerim yaşı gibi dilbere ey peyk-i nesim
Ne için saldı beni ayn-ı nazardan sorasın

Vadi-i hecrde Ahmed kulun üftade garip
Cevrler çektiğini devr-i kamerden sorasın

© Ahmed PAŞA, 15e eeuw
 


Gazel

I

Vraag waarom ik klaag over de vogelzang van het ochtendgloren,
Vraag waarom ik lijd aan mijn pijnlijk zieke hart.

Vraag waarom bij verhalen over het leed van mijn gazelle
De schrijvende pennen zich branden aan de brief vol tranen.

Vraag waarom je lippen van suiker en honing genieten,
Bewust van het verlangen van je wang naar de maankaars.

Vraag naar mijn schedel als mijn lichaam begraven zal zijn
Op jouw weg, waar ik me van de levenslast ontdeed.

Vraag het de oostenwind bij thuiskomst van zijn reis met stof
Aan zijn voeten, als je niet gelooft dat ik begraven ben.

Vraag, o bode van de lentewind, aan mijn hartendief
Waarom hij mij, als mijn tranen, uit zijn zicht verdreef.

In de vallei van ballingschap bleef je slaaf Ahmed alleen,
Vraag aan de maansikkel hoezeer hij geleden heeft.

© Sytske Sötemann, 2007