Sytske Sötemann

Turkse poëzie in Nederlandse vertaling

Hollandaca'da Türkçe şiir
Fıtnat HANIM (gest. 1780)


Cemre

Ol nedir kim üç birader her zaman
Birbiri ardınca olmuştur revan

Yılda bir kerre gelirler aleme
Maktemiyle kesb-i feyz eyler cihan

Kimseler görmüş değildir yüzleri
İsmi vardır cismi amma ki nihan

Birisi oldu havaya munkalip
Birisi ab içre tuttu aşiyan

Gördü bulmuş her birisi yerlerin
Biri  eyledi haki mekân

Serleri üç paları beş onların
Kıl tefekkür eyledim sana beyan

© Fıtnat HANIM, 18e eeuw
 


Raadsel

Rara wie zijn dit: Drie broers komen
Altijd een voor een achter elkaar aan.

Een maal per jaar bezoeken zij de wereld,
Dan bezorgen zij de aarde veel overvloed.

Niemand heeft ooit hun gezicht gezien, een naam
Hebben ze wel, maar hun lichaam is onzichtbaar.

Een van hen is veranderd in lucht,
Een ander bouwde zich een waternest.

De derde zag dat er voor elk een plekje was,
En koos dan de aarde als zijn woonplaats.

Van hun hoofden zijn er drie, van hun voeten vijf.
Denk na over wat ik heb verteld, en zeg wie ze zijn.

© Sytske Sötemann, 2007